• صیانت از ورزشکاران عامل مهم توسعه ورزش است

    صیانت از ورزشکاران عامل مهم توسعه ورزش است

    معاون دادگستری استان اردبیل گفت: صیانت از ورزشکاران عامل مهمی در توسعه ورزش و ارتقای سلامت اجتماعی است. جلال آفاقی در اولین نشست تخصصی کمیته های انضباطی هیات‌های ورزشی اردبیل افزود:صیانت از ورزشکاران، عامل مهمی در توسعه ورزش و ارتقای سلامت اجتماعی است. وی با تشریح ضرورت ترویج وتوسعه ورزش در جامعه، توجه به پرورش‌های